April 26, 2017

Xin tha thứ cho những người đã làm tôi đau.

Vậy là thỉnh thoảng như tối hôm nay tôi ngồi nhớ lại những chuyện đã xưa rồi mà vẫn thấy lòng đau, dù tôi đã cho rằng hãy tha thứ cho họ để mình được bình yên.

Và tôi cũng mong người mà tôi đã làm đau họ cũng tha thứ cho tôi, đừng cố gắng tỏ vẻ " tử tế " chỉ để che đậy bản thân, vì khi được bóc trần thì nỗi buồn càng tăng lên.

No comments:

Post a Comment