July 30, 2017

ảnh

Tối nay xem mấy bữa ảnh của cô xong lòng bùi ngùi, đẹp lắm mà thấy một nỗi cô đơn thăm thẳm trong đó, chẳng có một người nào trong đó, Ước chi mọi thứ đều đẹp đẽ như thế mãi dù có buồn đến mất mát. 

No comments:

Post a Comment